torsdag 16. juli 2015

Om stillhet

En av de tingene vi kanskje ikke reflekterer over så mye er at støy er en relativt ny "oppfinnelse." Mesteparten av historisk tid har foregått i det stille.

I boken The Year 1000 tar forfatteren opp nettopp dette faktum. Stort sett ville tilværelsen være preget av stillhet. De lydene folk hørte kom kanskje fra grensende fe eller fra smeden eller kirkeklokkene.

Dette står i kontrast med det vi idag opplever. Vi er kanskje det man kan kalle lydavhengige. Kanskje framveksten av lyd og støy er et av modernitetens fremste trekk?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar