tirsdag 2. september 2014

Presentasjon sosiale systemDenne uka skal vi arbeide med sosiale systemer. I powerpointen presenterer jeg forskjellige trekk ved et sosialt system som sosiologer benytter når de skal analysere dem.

Et interessant spørsmål, som har mange implikasjoner, er om kommunikasjon på interenett kan ansees som deltakelse i et sosialt system. I alle sosiale system foregår det kommunikasjon mellom medlemmene, og avvik straffes med forskjellige typer sanksjoner.

Den siste trenden jeg har merket meg, er at facebook i større og større grad, har utviklet seg til å bli et slags opplysningskontor. Folk legger gjerne ut ting der som har til hensikt å informere folk innenfor det nettverket som den enkelte har. Dette gjelder naturligvis vanlige nyhetssaker, og nyhetssaker som har en større relevans.

I tillegg synes jeg også at det er en utvikling mot en større grad av moralisering som foregår på nettet. Mange har satt seg det fore å opplyse de andre om farene med f.eks. alkohol og forskjellige rusmidler. Hvor kommer dette behovet fra? Er det behov for det?

Ikke for den generasjonen som jeg underviser for tiden i alle fall.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar