tirsdag 1. april 2014

Utbruddet av første verdenskrig

Det er vel neppe et tema i moderne historie som vekker så mye undring og så mye rom for tolkning som første verdenskrig gjør. Her skal jeg se på hva slags ressurser som finnes på nettet og som elever kan benytte seg av når de eventuelt skal gjøre et prosjektarbeid.

Dr. Annika Mombauer spør om det er muligheter for historikerne å komme til enighet om hva de viktigste årsakene til krigen var. Hun viser blant annet til den tyske historikeren Fritz Fischer som i 1960-årene hevdet at Tyskland hadde hovedansvaret for at krigen brøt ut. Videre mente han også at lederskapet i Tyskland ønsket å føre en aggressiv utenrikspolitikk med mål som lignet de Hitler hadde senere. Dermed fikk Tyskland ansvaret for utbruddet av begge verdenskrigene. Dermed kunne tysk historie i denne perioden kunne sies å være preget av både aggresjon og erobringslyst.

I senere tid har historikerne gått imot dette synet. De velger i stedet å peke på Russland og Østerrike-Ungarns ansvar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar