tirsdag 8. april 2014

Bruk av rubrikker

I min evige søken etter nettressurser, kom jeg i dag over en ny side: edtechteacher. Dette er en side hvor temaet er: teaching history with technology. De legger ut nye ressurser ukentlig, med det jeg ser er med hovedvekt på amerikansk historie. Men det er også endel ressurser som er knyttet til andre tema innenfor historie. Det er også endel ressurser som går på rubrics og assessment, altså vudering. 

Når det gjelder rubrikker, testet jeg en lenke til stedet rubistar. Dette er en maskin som genererer rubrikker, altså vurderingkriterier fordelt på nivå. Jeg fikk anledning til å legge inn vurderingskriterier for forskjellige aspekter ved den aktuelle vurderingssituasjonen jeg ønsket å ha. Akkurat i dag skal vi ha en uformell vurderingssituasjon i engelsk vg1. Temaet for diskusjonen er "Ban fur trade." Jeg ønsket at følgende skulle vurderes:

  • Respect for Other Team
  • Organization
  • Use of facts
  • Rebuttal
Selve skjemaet ser slik ut: 
Nå gjelder bare å teste det ut for elevene. Jeg ser også potensialet for egenvurdering med dette opplegget. 
Det finnes noen som har kritisert bruken av rubrikker. De kritiserer bruken av rubrikker fordi de ikke gir den ønskede presisheten, om man gjerne vil ha i vurderingen. Kritikken går blant annet på at adjektivene som benyttes er uklare og at det til slutt er lærerens egen subjektive vurdering som står igjen. Det blir blant annet tatt til orde for at man ikke skal legge for mye vekt på rubrikker. Rubrikker bør gå inn som en av flere måter å drive vurdering på. Samtidig kan jeg ikke motstå tanken på at rubrikker er en vurderingsform som mange politikere og byråkrater vil like. Det går raskt, og om man lar vær å tenke altfor mye er det en mulighet for å få veldig mange elever igjennom på veldig kort tid. 

  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar