tirsdag 25. mars 2014

Kontrafaktisk historie

Théodore Gericault: Le Radeu de Meduse
Hva om første verdenskrig aldri hadde skjedd? Ville verden ha sett annerledes ut da? Å stille slike spørsmål kalles å drive med kontrafaktisk historie. Det finnes faktisk de historikerne som bruker svært mye tid på den slags. Samtidig er det også en fin måte å arbeide med faget i skolen på også, tenker jeg. På den måten kan man 1) trene de faktiske historiekunnskapene og andre omgang vise frem disse, og 2) bruke refleksjon som redskap når man skal sette den historiske hendelsen inn i et konkret perspektiv.

Jeg pleier å si til elevene mine at noen av de grepene historikere benytter når de mangler kilder er å benytte seg av fantasi i noen grad. Dette gjelder kanskje i større grad innenfor eldre historie, men det finnes også eksempler innenfor nyere historie hvor det kan være relevant. Nå sier jeg ikke at historikere driver med fiksjon, men det er likevel nyttig å benytte spørsmål av arten: hvordan kan det ha vært? Dette fører den skrivende historikeren inn i en tankerekke hvor han også, i det minste overfor seg selv kan stille videre spørsmål som kan åpne opp for en bredere "tenkefront."

Spørsmålet er derfor: Hva hadde hendt om Kalmarkrigen ikke fant sted?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar